Wij scheiden ons afval!

09-04-2018
Doet u mee?
Vrijdag 6 april zijn we aan de slag gegaan rondom afval. In alle groepen werd uitleg gegeven over het scheiden van afval, plastic soep (hoe ontstaat deze en wat zijn de gevolgen) en welke waarde afval heeft, omdat het bijvoorbeeld weer als grondstof gebruikt kan worden. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gingen daarnaast op zwerfafvalexpeditie om zo bij te dragen aan het voorkomen van nog meer plastic soep. U kunt aan de foto wel zien dat er hard gewerkt is! Er werden zákken vol verzameld!
 
Ook op school scheiden we ons afval. We hebben daarvoor speciale afvalbakken gekregen. Zo proberen we ons restafval drastisch te verminderen. Natuurlijk hopen we dat u, als ouders, ons daarbij wil helpen. Dat kan door bijvoorbeeld een fles met drinken mee te geven i.p.v. pakjes. En denkt u ook eens aan alle verpakkingen om de koekjes en andere versnaperingen die de kinderen meekrijgen. We zijn immers rentmeesters van deze aarde? Laten we ons daarom met elkaar inzetten voor een schone leefomgeving!