Onze School

Ouderraad

We hebben op school een enthousiaste ouderraad, die het team en de kinderen met raad en daad ter zijde staat. De leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen. Ook op deze manier worden de ouders bij het schoolwerk betrokken.
Ongeveer twee keer per schooljaar wordt er overleg gevoerd met de directeur over de activiteiten waarbij de hulp van ouders gewenst is. Door de leden van de ouderraad worden voor de verschillende activiteiten ouders benaderd met de vraag of zij willen helpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • School-op-Seef
  • verkeerspraktijdag
  • boeken kaften en repareren
  • spelletjesmorgen op Koningsdag
  • onderhoud van de school en de schoolpleinen
  • etc.
Dhr. P. Hobo is afgevaardigde vanuit het bestuur en als adviserend lid betrokken bij de ouderraad. Het reglement voor de ouderraad ligt op school ter inzage.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter
G. VerboomM.E. Boogerd-Klop


P.J.S. van Delden-
van Duijvenvoorde
 


B.J. Dubbeldam


J.A. 't Lam-MijndersN.J.M. Stolker-van Reeuwijk
 A. VerschoorC. van Vugt-BoudewijnG.G. de Wilde-Koole