Agenda - CJG-inloop-spreekuur

Categorie: Belangrijke data
Data:
13-04-2021
08:30 - 09:00
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien.
In het CJG werken verschillende professionals samen: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen.
 
De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met de basisschool. Elke school heeft een vaste contactpersoon. Voor onze school is dit Mara Eisenberger, medewerker bij het Jeugd- en Gezinsteam Lisse. Haar contactgegevens vindt in paragraaf 6.1.
Zij houdt 4 x per jaar inloopspreekuur (voor de data zie het overzicht vakanties en belangrijke data) waar u terecht kunt met uw vragen.
Als het nodig is, bespreekt ze uw vragen met de deskundigen in het JGT. Dit JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan ook thuis extra ondersteuning bieden. Gezinnen krijgen dan hulp bij het zelf vinden van antwoorden op eigen vragen, met als uitgangspunt 'wat lukt wel en waar liggen mogelijkheden?'.
Deze vaste contactpersoon heeft ook zitting in ons eigen ondersteuningsteam.
 
Naast het inloopspreekuur ín school, kunt u ook búiten school terecht bij het CJG: telefonisch of via de website www.cjglisse.nl.