Informatieavond Voortgezet Onderwijs

04-12-2019
Woensdag 4 december 2019
Woensdag 4 december houden we een informatieavond voor de ouders van groep 8 in verband met de overgang van hun kinderen naar het Voortgezet Onderwijs.
De betreffende ouders ontvangen binnenkort uitgebreider informatie.

Alle ouders van groep 8 zijn hartelijk welkom!


AGENDA
1. Opening

2. 
Wat u moet weten over het Voortgezet Onderwijs
Er is best veel veranderd sinds u leerling was. Voor de pauze praten we u hierover bij. Dit gaat niet over één school bijzonder maar over wat er in algemene zin over het voortgezet onderwijs te vertellen valt.

3. Pauze 

4. Schoolkeuze, Niveaubepaling en Eindtoets op De Akker.
Hoe gaat dat?
Wanneer zijn de open dagen? Wat vindt u van die school? Wanneer is de Eindtoets?  Wanneer zijn de resultaten bekend? Hoe zwaar wegen ze mee? Wie schrijft uiteindelijk in? Hoe bepalen we het niveau? Ik wil eerst de open dagen afwachten, kan dat? Ik wil eerst de rapportage van Eindtoets afwachten, kan dat? Enz. enz.

5. Bespreking van vragen
Wij hebben niet de illusie dat we al uw vragen kunnen oplossen.
Wat we willen, is:
  • u voorbereiden op de open dagen en informatieavonden van de diverse scholen, waar u uw schoolspecifieke vragen krijgt beantwoord.
  • helderheid geven over de gang van zaken op onze school m.b.t. schoolkeuze, niveaubepaling, inschrijving, e.d.

6. Folders, data en ander informatie

7. Sluiting


Eerlijkheidshalve vermelden we erbij dat ouders met 'recente ervaring' bekende dingen gaan horen. Voor ouders die er voor het eerst mee te maken krijgen, is het een avond die niet gemist kan worden.