TSO-rooster 2021-2022

01-08-2021
m.i.v. 30 augustus 2021Beste TSO-ouders,

Het actuele rooster TSO 2021-2022 kunt u hier vinden.

We hanteren i.v.m. de maatregelen rondom Covid-19 voorlopig het continurooster, wat gevolgen heeft voor de organisatie van de TSO.

Hoe gaat dat tussen de middag?
  1. Alle kinderen eten op school zónder overblijfstrip.
  2. De leerkrachten eten met hun eigen groep.
  3. Daarna gaan de leerlingen naar buiten, houden ouders toezicht en kunnen de leerkrachten e.e.a. voorbereiden voor de middaglessen.
  4. We verwachten de ouders van 12.30 - 13.00 uur op het plein van de groep waar zij zijn ingedeeld.

Normaalgesproken heeft u m.b.t. de TSO de keuze tussen:
  1. Periodiek meewerken bij het overblijven, de pleinwacht, het oversteken en de schoolbibliotheek.
  2. Betalen voor het overblijven.

Sinds we i.v.m. Covid-19 het continurooster hanteren gaat deze regel niet meer op; álle kinderen eten op school zónder betalingsverplichting.
Vorig jaar wisten we niet wat het nieuwe schooljaar ons zou brengen. De organisatie van de TSO is daarom als gebruikelijk opgestart. We kregen voldoende aanmeldingen en wanneer de regelgeving het toeliet, hebben de TSO-ouders zich zorgvuldig gekweten van hun taak. Hartelijk dank!

Omdat álle kinderen op school mogen eten zónder betalingsverplichting vinden we het billijk dat we nu sámen de lasten dragen. We roepen daarom álle ouders op, die zich nog niet hebben opgegeven voor de TSO, om mee te helpen bij de pleinwacht. Omdat we nog geen zicht hebben op eventuele versoepelingen die voor het basisonderwijs gelden, willen we voorlopig roosteren tot de herfstvakantie.

Ook dit jaar hebben we de TSO als gebruikelijk opgestart. We kregen aanzienlijk minder aanmeldingen. De rode vakken geven aan dat we voor die plaatsen structureel TSO-ouders nodig hebben.
Voor de overige data tot de herfstvakantie hebben we dus ook ouders nodig. We zien uit naar uw opgave om één of meerdere data voor uw rekening te nemen. U kunt zich opgeven d.m.v. een mail naar mij; evanleeuwen@deakkerlisse.nl. Ik zal e.e.a. dan inplannen en vanaf maandag 6 september dagelijks een actueel rooster op de website zetten.
 
We staan open voor uw opmerkingen en suggesties.
Heeft u vragen? Stel ze gerust! evanleeuwen@deakkerlisse.nl

Hartelijke groet,
Edith van Leeuwen

NB. Voor de verkeersbrigadiers geldt dat de tijd van 15.00 uur gedurende het continu-rooster wijzigt in 14.30 uur