TSO-evaluatiebijeenkomst

22-10-2018
22 november 2018
Beste TSO-ouders,
 
Er zijn alweer 8 weken om van het nieuwe schooljaar. Alle TSO-ouders hebben een indruk gekregen hoe e.e.a. in zijn werk gaat.
Bij de ene ouder is het genieten van het samenzijn met de kinderen en loopt alles op rolletjes. Bij de ander is het ook genieten, maar gebeuren er wellicht ook dingen die hij/zij graag bespreekbaar wil maken.
En bij weer een andere ouder … vul maar in.
Kortom, tijd om samen te evalueren!
 
Dit jaar pakken we het anders aan en houden we onze evaluatiebijeenkomst aan het 'begin' van het schooljaar i.p.v. in februari of maart. Zo kunnen we tijdig reageren op zaken die spelen m.b.t. de TSO.
 
We nodigen u daarom van harte uit om op donderdag 22 november de bijeenkomst bij te wonen.
 
Programma
De inloop is vanaf 08.30 uur, waarna om 08.45 uur de bijeenkomst begint.
Achtereenvolgens evalueren we de gang van zaken bij de schoolbibliotheek, het oversteken en het overblijven en de pleinwacht.
De overheid vindt dat TSO-ouders wettelijk bevoegd dienen te zijn voor het uitvoeren van hun taak. We zullen daarom inventariseren welke ouders de voor hen geldende bevoegdheid nodig hebben en de diverse cursussen bespreken die gevolgd kunnen worden i.v.m. deze bevoegdheid.
Om uiterlijk 10.30 uur ronden we af.
 
Er is deze morgen alle ruimte voor uw vragen. In sommige gevallen kan het handig zijn uw vragen vooraf te mailen, zodat we vast kunnen nadenken over een antwoord, oplossing, etc.
U kunt uw vragen mailen naar evanleeuwen@deakkerlisse.nl
 
We hopen u te ontmoeten!