Paasbijeenkomst

18-04-2019
18 april 2019
Voor de viering van de kerkelijke feestdagen in schoolverband
hebben we beleid. Het Kerstfeest wordt jaarlijks gevierd in
besloten kring ín school. Pasen en Hemelvaart/Pinksteren
worden om het jaar gevierd in de "Salemkerk", zodat ook ouders
en andere belangstellenden erbij kunnen zijn.
Dit jaar is Pasen aan de beurt.
 
We houden we deze bijeenkomst op 18 april.
Alle ouders, grootouders, familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang 19.00 uur. We verwachten álle kinderen 's avonds in de kerk.
We hopen op een mooie en gezegende avond.
 
Voor deze bijeenkomst hebben we de volgende praktische puntjes:
  • Bij de ingang van de kerk ontvangt u een programmaboekje van deze avond.
  • Wilt u erop toezien dat de kinderen vóór de viering naar de wc zijn geweest, met name de kleuters?
  • De leerkrachten zitten per groep vooraan in de kerk. U kunt uw kind(eren) daar vanaf 18.45 uur brengen. De leerkrachten wijzen de kinderen dan een plekje.
  • Na afloop blijven alle kinderen van groep 1 t/m 3 zitten. Het is de bedoeling dat u als ouder(s) uw kind vooraan in de bank bij de desbetreffende leerkracht ophaalt.
  • De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan wel zelfstandig de kerk uit. Het kan handig zijn om samen met uw kind af te stemmen waar ze u kunnen vinden, als ze niet zelfstandig naar huis mogen.
  • Er wordt niet gecollecteerd.
  • Wilt u er over nadenken of het wel nodig is om uw kind snoep mee te geven? Het is voor de kinderen erg lastig om anderen te zien eten en zelfs niets te hebben.
  • Er mogen geen foto- en/of video-opnames worden gemaakt.
  • Degenen die thuis via de kerktelefoon willen meeluisteren, kunnen vanaf maandag 14 april een programma (laten) afhalen op school. U kunt ook bellen naar telefoonnummer
0252-413099. Wij zorgen er dan voor dat u een programma krijgt thuisbezorgd.
 
Donderdagmiddag 18 april is er geen school. De school gaat dan om 12.15 uur uit.