Agenda - Koffieochtend - Spreker Reformatorische Oudervereniging

Categorie: Belangrijke data
Data:
27-01-2021
08:30 - 10:30
Drie keer per cursusjaar wordt van 08.30 tot 10.30 uur een koffieochtend georganiseerd. Het karakter van zo'n koffieochtend heeft verschillende accenten: toerusting, uitwisseling en feedback. We gaan met ouders in gesprek rond een bepaald thema. We geven hen informatie, ouders hebben de gelegenheid vragen en ervaringen uit te wisselen, ze krijgen feedback ván school en geven feedback áán school.
Voor het voeren van een goed gesprek hanteren we een maximale groepsgrootte van 20 en een minimale groepsgrootte van 10 ouders.
De data voor deze koffieochtenden staan in het dynamische gedeelte van de schoolgids en vindt u op de website.
Ter zijner tijd vindt u in de maandelijkse nieuwsbrief alle concrete informatie.