Onze School

Commissie Intern Toezicht

Op basis van de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur' en de Code Goed Bestuur (VGS) zijn op De Akker sinds 2011 bestuurlijke en toezichthoudende taken gescheiden. Toezicht wordt uitgeoefend door een Commissie Intern Toezicht (CIT), gekozen uit de leden van de schoolvereniging. Het bestuur en de commissie vergaderen tweemaal per jaar gezamenlijk. Naast het voldoen aan de wettelijk verplichte taken bevraagt de CIT het bestuur op verschillende onderwerpen zoals normering van beleid, continuïteit van bestuur en directie, identiteit en toelatingsbeleid.

De CIT geeft tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de schoolvereniging een toelichting op haar werkzaamheden.

De Commissie Intern Toezicht bestaat uit de volgende personen:

N. van Zwet, voorzitter
A. Voshart, secretaris
A. Reijerkerk