Aanvraag verlof

Beste ouder,

Hier kunt u uw aanvraag verlof indienen in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'.
Hierbij moet gedacht worden aan:
  • verhuizing
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • overlijden van bloed- of aanverwanten
  • viering van 25/40/50 jarig ambtsjubileum
  • viering van het 12½/25/40/50/60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht m.b.t. uw aanvraag.


 
* Verplichte velden