Ziekmelding

Beste ouder,

Is uw kind ziek? Door middel van onderstaand formulier kunt u de afwezigheid van uw kind melden.

!!  Covid-19-positief? Dan kunt u dit melden d.m.v. het formulier 'Covid-19 Positief!'

Met betrekking tot COVID-19 volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.
Waar moeten we op letten?


1. Leerlingen blijven thuis bij koorts en/of Covid-19-gerelateerde klachten, zoals:
  • neusverkoudheid
  • hoesten
  • moeilijk ademen/benauwdheid
  • plotseling verlies van reuk of smaak
  • koorts boven 38°C
Gebruik hiervoor de beslisboom.

2. Leerlingen blijven óók thuis bij een huisgenoot met koorts en/of Covid-19-gerelateerde klachten. Meld dit d.m.v. het formulier 'Afwezigheidsmelding'.

 
* Verplichte velden