Ziekmelding

Beste ouder,

Is uw kind ziek? Door middel van onderstaand formulier kunt u de afwezigheid van uw kind melden.

!!  Covid-positief? Dan kunt u dit melden d.m.v. het formulier 'Covid-Positief!'

Met betrekking tot het Corona-virus volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.
Waar moeten we op letten?


Leerlingen blijven thuis:
  • én laten zich testen bij klachten die passen bij Corona, zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen, keelpijn) als zware klachten (veel hoesten, koorts, benauwdheid).
  • als een huisgenoot naast (milde) Corona-klachten ook koorts heeft en/of last van benauwdheidMeld dit d.m.v. het formulier 'Afwezigheidsmelding'.
  • én laten zich testen als een gezinslid Corona heeft. Meld dit d.m.v. het formulier 'Afwezigheidsmelding'.
  • én laten zich testen als zij nauw contact / op school contact hadden met iemand die Corona heeft. Meld dit d.m.v. het formulier 'Afwezigheidsmelding'.

Gebruik bij twijfel de beslisboom !

   
Corona-gerelateerde klachten zijn o.a.:
  • loopneus/snotneus
  • neusverkoudheid
  • hoesten
  • moeilijk ademen/benauwdheid
  • plotseling verlies van reuk of smaak
  • koorts boven 38°C


 
* Verplichte velden