Ziekmelding

Beste ouder,

Is uw kind ziek? Door middel van onderstaand formulier kunt u de afwezigheid van uw kind melden.

!!  Covid-positief? Dan kunt u dit melden d.m.v. het formulier 'Covid-Positief!'

Met betrekking tot het Corona-virus volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.
Waar moeten we op letten?


1. Leerlingen blijven thuis bij:
  • koorts   óf
  • Corona-gerelateerde klachten   óf
  • een combinatie van koorts en Corona-gerelateerde klachten
    Corona-gerelateerde klachten zijn o.a.:
  • neusverkoudheid
  • hoesten
  • moeilijk ademen/benauwdheid
  • plotseling verlies van reuk of smaak
  • koorts boven 38°C
Gebruik hiervoor de beslisboom !!

2. Leerlingen blijven óók thuis bij een huisgenoot met koorts en/of Corona-gerelateerde klachten. Meld dit d.m.v. het formulier 'Afwezigheidsmelding'.

 
* Verplichte velden