Media-avond ouders én leerlingen groep 7

15-01-2020
Woensdag 15 januari 2020
In de Schoolgids hebt u kunnen lezen dat we op 15 januari een ouderavond voor groep 7 hopen te houden. Voor de invulling van het programma zijn we in contact gegaan met de werkgroep Nieuwe Media van Driestar educatief. Deze werkgroep deed en doet onder leiding van de heer Wim van den Bosch onderzoek naar de invloed van nieuwe media op oud en jong in gezin, kerk en school.
 
 
Men heeft intussen flink zijn sporen verdiend op dit terrein en heeft regelmatig over dit onderwerp geschreven en al veel ouderavonden en lezingen verzorgd.
We herkennen allemaal de grote hoeveelheid vragen en dilemma's waar we als opvoeders tegenaan lopen bij de vorming van onze kinderen op dit terrein. Dhr. v.d. Bosch helpt hierbij met zijn schat aan ervaring, grote kennis en concrete, praktische benadering. Hierin heeft hij oog voor de actuele realiteit, waarbij hij zich baseert op een Bijbelse visie op mediagebruik.
 
Meneer v.d. Bosch reikte ons het idee aan om een ouder-kind-avond te organiseren. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Er was een hoge mate van tevredenheid. Ouders en leerkrachten hebben het erg waardevol gevonden en geadviseerd om het elk jaar te doen. Nodig wéér alle ouders én alle leerlingen van groep 7 uit. Een veel kleinere doelgroep, maar die kun je dan veel gerichter benaderen met een optimaal 'rendement'. We hebben daar een speciaal, interactief programma voor ontwikkeld.
Hoe ziet de opzet er concreet uit?
  1. Opening voor ouders, kinderen en team
  2. Presentatie voor ouders, kinderen en team
  3. Groepsgesprek voor kinderen
  4. Groepsgesprek voor ouders
  5. Gezamenlijke afronding
 
Wat maakt deze opzet succesvol?
  • Een gezamenlijke doordenking van een basishouding bij mediagebruik: vreemdelingschap, grenzen in acht nemen, de goede richting wijzen en inslaan, verantwoordelijkheid.
  • Er zijn concrete opbrengsten: Vanuit de groepsgesprekken gaan we met praktische, haalbare afspraken naar de gezamenlijke afronding. Daar worden de afspraken in volgorde van belangrijkheid gebundeld tot een set van vijf. Deze komen op een flyer. Deze vormt de richting voor de toekomst. Zo wordt het iets van "ons". Hier hebben we wat aan in de toekomst!
  • Belangrijk dus, dat alle ouders en kinderen van groep 7 er zijn.
 
Waarom groep 7?
De ervaring van de werkgroep heeft geleerd dat dit het meest effectieve moment is. De praktijk wijst uit dat veel kinderen in groep 8 (in verband met hun overgang naar het voortgezet onderwijs) een smartphone krijgen (vergelijk het met de nieuwe fiets en een nieuwe tas). Kinderen en ouders worden op deze wijze al in groep 7 hierop voorbereid en geholpen bij het maken van afwegingen en keuzes. Zou je het in groep 8 doen, is het voor sommigen in dit opzicht 'achterhaald', omdat de keus al is gemaakt.
De ouders en kinderen van de groepen 7 krijgen hierover een aparte uitnodiging met agenda. Houdt ú allemaal de datum vrij?!
Hartelijk welkom op 15 januari!