Luistergesprekken

16-09-2019
16 en 17 september 2019
Op 16 en 17 september vinden de luistergesprekken plaats. Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen waarmee we het lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften en ontwikkeling van uw kind. De kernvraag tijdens deze gesprekken is: "Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen komen?" Uiteraard ligt de meeste kennis over uw kind bij u als ouder(s)/verzorger(s). We willen dan ook graag luisteren naar wat u over uw kind te vertellen heeft.